دستبند سنگ ماه تولد مرداد
این دستبد سنگ ماه تولد شما دارای خواص خاص
و مخصوص متولدین ماه شماست.
برای اطلاعات بیشتر و دیدن خصوصیت متولدین
12 ماه سال به قسمت توضیحات مراجعه شود.

فروشنده: بهترینها

قیمت: 5,400 تومان