دستبند تعادل قدرت و انرژی irenew اصل
علم جدید را با یاین دستبند تجربه کنید.
مخصوص آقایان و خانم ها.
دستبند irenew با استفاده از فرکانس های طبیعی بدن باعث افزایش
قدرت و سلامتی میشود.تمام افراد مشهور و آگاه در اروپا از این دستبند استفاده میکنند.

فروشنده: تک سبد

قیمت: 16,000 تومان