دستبند تیتیانیوم طرح گل نگین کاری شده
این دستبند بسیار زیباست
دارای نگین های زیبا_طرح گل و از جنس تیتانیوم.
فروشنده: همه چی داریم

قیمت: 8,500 تومان