دستبند صدف طبیعی1
یک دستبند زیبا
صدف به علت مواد تشکیل دهنده آن خواصی همچون مروارید داشته و با تاثر بر چاکرای2 تغییرات
ارزنده ای در روح و جسم ایجاد میکند.
برای اطلاعات کاملتر به توضیحات بروید.فروشنده: الماس

قیمت: 4,500 تومان