دستبند.پابند آبی K609
همانطور که مشاهده میکنید بسیار هنرمندانه ساخته شده
تا جذابیات صاحب آن روز افزون باشد.
با این دستبند پابند شیک مجالس را در دست داشته باشد.

قیمت: 5,500 تومان