دستبنداستیل ورساچه M144
جذابیت دستان خود را چند برابر کنید با  دستبنداستیل ورساچه
برای خانم هایی که دنبال بهترین ها هستند.
دستبندی زیبا و ظریف برای دختران متفاوت ایرانی.
یک هدیه مناسب برای کسی که قلبتان در دستان اوست.
دستبند استیل ورساچه.رنگ ثابت

قیمت: 11,500 تومان